รายงานการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เรื่อง การกำหนดทิศทางการศึกษาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2

การสัมมนา เรื่อง การกำหนดทิศทางการศึกษาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุโขทัยธรรมราชา ชั้น 5 ฝั่งอาคารเรียน สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  2. นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ, นิติกรชำนาญการพิเศษ
  3. นายสุริยา ฆ้องเสนาะ, วิทยากรชำนาญการ
วันที่เข้าร่วม :
2558-04-02
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :