รายงานการเข้าร่วมเวทีสาธารณะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ

เวทีสาธารณะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.00–16.00 นาฬิกา ณ ห้องศูนย์ประชุมวายุภัค โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ผู้เข้าร่วม :

นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2558-04-27
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :