รายงานการเข้าร่วมงานสัมมนา สปช. รายงานประชาชน เรื่อง เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช.

การสัมมนา สปช. รายงานประชาชน เรื่อง เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช. จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เอ 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :

นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2558-08-13
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :