รายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 10

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 10 จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวนภาพร ญาณศิริ, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

วันที่เข้าร่วม :
2558-08-31 ถึง 2558-09-05
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :