รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง งานวิจัยของรัฐสภากับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง งานวิจัยของรัฐสภากับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่เข้าร่วม :
2558-09-18
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :