รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล: ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library: Best Practice and Pit Fall)

การประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล: ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library: Best Practice and Pit Fall) จัดโดย สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

วันที่เข้าร่วม :
2558-11-27
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟ้มข้อมูล :