รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนห้องสมุดยุคดิจิทัลด้านกฎหมายและงานยุติธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนห้องสมุดยุคดิจิทัลด้านกฎหมายและงานยุติธรรม จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันพุธที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 รวมเวลา 3 วัน ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2558-12-16 ถึง 2558-12-18
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟ้มข้อมูล :