กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

0 Results Found

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ : 8.30-16.30 นาฬิกา 

ปิดบริการในหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (สำนักงาน) : 0-2244-2056
โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่) : 0-2244-2113, 0-2244-2047, 0-2244-2061
โทรสาร : 0-2244-2074