คู่มือการปฏิบัติงานการเข้าร่วมประชุมด้านการวิจัยระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง :
ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
จำนวนหน้า :
193
ปีที่พิมพ์ :
2562