การประมวลบทสัมภาษณ์นักวิจัยสาขาวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของรัฐสภา

ผู้แต่ง :
ปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากรชำนาญการ
จำนวนหน้า :
39
ปีที่พิมพ์ :
2555