สถิติการยุบสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย มี 11 ครั้ง (ภาคผนวก)

ผู้แต่ง :
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
จำนวนหน้า :
3
ปีที่พิมพ์ :
2554