อินโฟกราฟิก เรื่อง 2020 ผู้ใช้บริการ LIRT ค้นหาอะไรมากที่สุด

อินโฟกราฟิก เรื่อง 2020 ผู้ใช้บริการ LIRT ค้นหาอะไรมากที่สุด
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564ไปดูกันว่า ปี 2563 ​ คำค้น อะไร? ที่ผู้ใช้บริการใช้ในการค้นหาในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ https://dl.parliament.go.th ​ มากที่สุด ​ 10 อันดับ

  1. การประชุม
  2. รัฐธรรมนูญ
  3. กฎหมาย
  4. รัฐสภาสาร
  5. กฎหมายปกครอง
  6. งบประมาณ
  7. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ธันวาคม 2484
  8. รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี (2475-2517)
  9. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  10. ศุลกากร

สืบค้นเอกสารในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :