อินโฟกราฟิก เรื่อง วันสงกรานต์

อินโฟกราฟิก เรื่อง วันสงกรานต์
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติขอส่งความปรารถนาดีให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กิจการรุ่งเรือง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สงกรานต์ปีนี้รัฐบาลขอให้งดการสาดน้ำ ประแป้ง แต่สามารถดำเนินกิจกรรมตามประเพณีได้โดยยึดหลักความปลอดภัย การควบคุม ป้องกันโรค

อ่านเพิ่มเติม

สงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ของไทย