อินโฟกราฟิก เรื่อง การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2512-2523)

อินโฟกราฟิก เรื่อง การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2512-2523)
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จสวรรคต ครบ 80 ปี​ (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484)​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงถือโอกาสพาท่าน ไปดูไทม์ไลน์ การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ ที่เคยประดิษฐานที่หน้า อาคารรัฐสภา 1 ถ.อู่ทองใน​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ โดยข้อมูลได้มาจากหนังสือ 3 เล่ม ตามลิงค์ที่ให้ไว้ข้างล่าง ท่านใดสนใจจะศึกษารายละเอียดต่อ ตามลิงก์ได้

อ่านเพิ่มเติม

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ วารสารวิชาการด้านสังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 เมษายน-มิถุนายน 2548