อินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อแตกต่างระหว่างหนังสือมอบอํานาจกับใบมอบฉันทะ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อแตกต่างระหว่างหนังสือมอบอํานาจกับใบมอบฉันทะ
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

หนังสือมอบอำนาจ VS ใบมอบฉันทะ


 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ บ่ายแก่ ๆ วันทำงาน ขอพาท่านไปแยกข้อแตกต่างระหว่างหนังสือมอบอำนาจกับใบมอบฉันทะ ที่สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เขียนบทความลงใน สารวุฒิสภา ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 2557)

อ่านเพิ่มเติม 

สารวุฒิสภา ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 2557)