อินโฟกราฟิก เรื่อง การรับบริจาคหรือการเรี่ยไร

อินโฟกราฟิก เรื่อง การรับบริจาคหรือการเรี่ยไร
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

การรับบริจาค | การเรี่ยไร 

การรับบริจาคหรือการเรี่ยไรในประเทศไทยมีมานานแล้ว เห็นได้จากพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร ที่ประกาศใช้ในปี 2480  ปัจจุบันการรับบริจาคผ่านสื่อโซเชียลทำได้ง่ายขึ้นมาก​


วันนี้ขอนำเสนอ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไร พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับขออนุญาตไว้
​ ​ ​ ​

อ่านเพิ่มเติม


พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2480
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธสักราช 2487
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไร พ.ศ. 2548