อินโฟกราฟิก เรื่อง วันวิสาขบูชา

อินโฟกราฟิก เรื่อง วันวิสาขบูชา
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

วันวิสาขบูชา


อยู่บ้านสร้างบุญ อยู่บ้านอ่านออนไลน์กับ LIRT

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ คือ

  • เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2542
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เคยมีกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ

  • กระทู้ถาม สหประชาชาติลงมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก

    โดยนายเปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ส. พรรคความหวังใหม่ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ถาม ถามถึงนโยบายการจัดกิจกรรมของรัฐบาล

    ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถาม

อ่านเพิ่มเติม
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 9 ก วันที่ 22 มกราคม 2545 หน้า 24-25