อินโฟกราฟิก เรื่อง การยืมเงินล่อซื้อยาเสพติด

อินโฟกราฟิก เรื่อง การยืมเงินล่อซื้อยาเสพติด
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

การล่อซื้อ​

  • จากข่าวแม่ค้าขายน้ำส้ม ถูกกลุ่มบุคคล อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพสามิต ล่อซื้อน้ำส้ม 500 ขวด พร้อมถามหาใบอนุญาตและแจ้งค่าปรับ 12,000 บาท เมื่อสัปดาห์ก่อน
  • เนื่องจาก LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องดังกล่าว ​ แต่มีระเบียบสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการยืมเงินล่อซื้อเพื่อการปราบปรามผู้จําหน่ายยาเสพติด พ.ศ. ​ 2543 ​จึงขอนำเสนอเรื่องการยืมเงินล่อซื้อยาเสพติดในส่วนของหน่วยงาน จำนวนเงิน การดำเนินการล่อซื้อ มา ณ โอกาสนี้​ 

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการยืมเงินล่อซื้อเพื่อการปราบปรามผู้จําหน่ายยาเสพติด พ.ศ. ​ 2543