อินโฟกราฟิก เรื่อง กล่องสุ่ม

อินโฟกราฟิก เรื่อง กล่องสุ่ม
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2565

ที่มาของกล่องสุ่มเริ่มมาจากไหน?
กล่องสุ่ม มีที่มาตั้งแต่ยุคสมัยเอโตะ (พ.ศ. 2146-2406) เป็นช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการเติบโตอย่างมาก ร้านค้าต่าง ๆ จึงนำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7 โดยมีการจำหน่าย "ถุงนำโชค" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ลูกค้ามีความสุขกับการโชคดีตอนต้นปี ผู้ซื้อได้ลุ้นว่าในกล่องมีอะไรบ้าง เนื่องจากมีความเชื่อว่าหากเริ่มต้นด้วยความโชคดีในเทศกาลปีใหม่แล้วก็จะมีความโชคดีตลอดทั้งปี

ในไทยร้านค้าจำนวนมากมีการเสนอขายกล่องสุ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้

อ่านเพิ่มเติม
อ่านบทความ กล่องสุ่ม

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :