อินโฟกราฟิก เรื่อง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4

อินโฟกราฟิก เรื่อง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2565

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มาตรการของรัฐที่ช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เริ่ม 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2565

ภาครัฐสนับสนุนเงิน ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บ. : คน : วัน วงเงินต่อคน 1,200 บาท จำนวนผู้ได้รับสิทธิเดิม 27.98 ล้านราย

ต้องยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ ผ่าน Application "เป๋าตังค์" ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

ต้องเริ่มใช้สิทธิภายใน 28 ก.พ. 2565 หากพ้นระยะเวลาจะถูกตัดสิทธิ

ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ ผ่าน Application "เป๋าตังค์" หรือ เว็บไซต์ คนละครึ่งดอทคอม

ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนกับธนาคารแล้ว ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 17 ก.พ. - 30 เม.ย. 2565

ผู้ประกอบการร้านค้า สามารถเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์คนละครึ่งดอทคอม ได้ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร

ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ มี Application "ถุงเงิน" แล้ว ลงทะเบียนได้ทันที

การใช้จ่ายเงินคนละครึ่ง ใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปและบริการกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) ผ่าน Application "เป๋าตังค์"

ใช้จ่ายได้ภายในช่วงเวลา 06.00-23.00 น. เท่านั้น

สินค้าและบริการที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขโครงการ ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นที่เป็นการชำระค่าสินค้า/บริการล่วงหน้า

ประเด็นการจัดเก็บภาษี ผู้ประกอบการรายย่อยบางรายที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องชำระภาษีเงินได้ รัฐมีหนังสือแจ้งเตือนชำระภาษีอาจส่งผลต่อบางร้านค้างดสแกนรับชำระเงินผ่านโครงการ ระยะที่ 4 นี้ ประชาชนอาจต้องสอบถามทางร้านค้าก่อนซื้อสินค้าและบริการเพื่อความแน่ใจ

อ่านเพิ่มเติม
อ่านบทความโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :