อินโฟกราฟิก เรื่อง ทําไมต้องปุ๋ยสั่งตัด

อินโฟกราฟิก เรื่อง ทําไมต้องปุ๋ยสั่งตัด
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2565


ปุ๋ยเป็นค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนถึง 15% ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น 92% จึงเกิดแนวคิด “ปุ๋ยสั่งตัด” จุดเด่นคือ การใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารพืชเหมาะสมตามค่าการวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม
อ่านบทความ ปุ๋ยสั่งตัดแก้ปัญหาปุ๋ยเคมีแพง

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :