อินโฟกราฟิก เรื่อง รูปประติมากรรม หินอัด 4 รูป ภายในบริเวณรัฐสภา ถ.อู่ทองใน

อินโฟกราฟิก เรื่อง รูปประติมากรรม หินอัด 4 รูป ภายในบริเวณรัฐสภา ถ.อู่ทองใน
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

รูปประติมากรรม หินอัด 4 รูป ภายในบริเวณรัฐสภา ถ.อู่ทองใน

รูปประติมากรรมหินอัด มี 4 รูป คือ

  1. รูปปั้นผู้หญิงยืนแบกหม้อน้ำ เป็นสัญลักษณ์ของน้ำ
  2. รูปปั้นผู้หญิงแบกท่อนไม้ เป็นสัญลักษณ์ของดิน
  3. รูปปั้นไฟ เป็นสัญลักษณ์ของพลังงาน
  4. รูปปั้นนก เป็นสัญลักษณ์ของลม ​

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของรัฐสภาไทย

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :