อินโฟกราฟิก เรื่อง สรุปข้อมูลเลือกตั้ง ส.ส. 2566

อินโฟกราฟิก เรื่อง สรุปข้อมูลเลือกตั้ง ส.ส. 2566
อินโฟกราฟิก เรื่อง สรุปข้อมูลเลือกตั้ง ส.ส. 2566
อินโฟกราฟิก เรื่อง สรุปข้อมูลเลือกตั้ง ส.ส. 2566
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
3
ปีที่พิมพ์ :
2566

สรุปข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ข้อมูลจาก "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566" ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566