รายงานการเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัล : ความท้าทายในงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์”

การเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัล : ความท้าทายในงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม BB 212 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
นางสาวปัทมพร  ทัศนา, วิทยากรปฏิบัติการ

วันที่เข้าร่วม :
2566-02-03
ปีที่เข้าร่วม :
2566
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :