รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจาปี 2566 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องสมุดที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจาปี 2566 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องสมุดที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness of sustainable and long life library development) ระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
หน่วยงานที่จัด : ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ชมรมห้องสมุดเฉพาะ และชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Subject(s) & Keyword(s)
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การพัฒนาห้องสมุด
ผู้เข้าร่วม :

นราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
นริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

วันที่เข้าร่วม :
2566-12-18 ถึง 2566-12-19
ปีที่เข้าร่วม :
2566
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
นราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
นริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :