รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง NGV พลังงานทางเลือกของภาคขนส่ง

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง NGV พลังงานทางเลือกของภาคขนส่ง จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอล์ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7
  2. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5
วันที่เข้าร่วม :
2549-11-09
ปีที่เข้าร่วม :
2549
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :