รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประเด็นทางเศรษฐกิจ จริยธรรมกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประเด็นทางเศรษฐกิจ จริยธรรมกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ 

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว.    
  2. นายเชษฐา ทองยิ่ง, วิทยากร 6    
  3. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากร 5    
  4. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5    
  5. นายณัฐพล ยิ่งกล้า, นิติกร 4    
  6. นางสาวอัจฉรา เนียมโภคะ, เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
วันที่เข้าร่วม :
2550-02-13
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ ๓
แฟ้มข้อมูล :