รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครั้งที่ 2 เรื่อง ส. ส. กับพรรคการ เมือง : การสังกัดพรรค, เสรีภาพของผู้แทนปวงชนประชาธิปไตยภายในพรรค และการเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์

การสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครั้งที่ 2 เรื่อง ส. ส. กับพรรคการ เมือง : การสังกัดพรรค, เสรีภาพของผู้แทนปวงชนประชาธิปไตยภายในพรรค และการเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์ จัดโดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากร 5
  2. นางบุศรา เข็มทอง, นิติกร 5     
  3. นายณัฐพล ยิ่งกล้า, นิติกร 4
     
วันที่เข้าร่วม :
2550-02-15
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :