รายงานการเข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อการผลักดันกฎหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อการผลักดันกฎหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8.30 – 16.45 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 8 ว.
  2. นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6
วันที่เข้าร่วม :
2550-02-23
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :