รายงานการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ขับเคลื่อนประเทศไทย...ด้วยดัชนีการวิจัย

การประชุมสัมมนา เรื่อง ขับเคลื่อนประเทศไทย...ด้วยดัชนีการวิจัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Lotus Suite 1-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายจันทร สีหาบุญลี, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  2. นายสิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
วันที่เข้าร่วม :
2559-08-17
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :