นโยบาย 3 รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (1) และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (2)

ผู้แต่ง :
โชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
จำนวนหน้า :
119
ปีที่พิมพ์ :
2562