อินโฟกราฟิก เรื่อง กระทู้ถาม 1. โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และ2. การแก้ปัญหาสิทธิบัตรทอง หลังยกเลิกสัญญาคลินิกและโรงพยาบาลทุจริต

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระทู้ถาม 1. โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และ2. การแก้ปัญหาสิทธิบัตรทอง หลังยกเลิกสัญญาคลินิกและโรงพยาบาลทุจริต
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 มีสมาชิกถามกระทู้ 2 เรื่อง ได้แก่

  1. โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรีถามว่า โครงการอ่างเก็บน้ำฯ สามารถก่อสร้างได้หรือไม่ ปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร ถ้าหากว่ามีอุปสรรคจะเกิดจากด้านไหนบ้าง และถ้าหากมีอุปสรรคจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างไร และคาดว่าถ้าได้ดำเนินการก่อสร้าง สามารถเริ่มงานได้อย่างเร็วเมื่อใด
  2. การแก้ปัญหาสิทธิบัตรทอง หลังยกเลิกสัญญาคลินิกและโรงพยาบาลทุจริต นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถามว่า
    • การทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งหมดคืออะไร มากน้อยแค่ไหน มีผู้รับผิดชอบหรือไม่
    • ผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด มีการแก้ไขปัญหาไปแล้วอย่างไร
    • มีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

การแก้ปัญหาสิทธิบัตรทอง หลังยกเลิกสัญญาคลินิกและโรงพยาบาลทุจริต

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :