อินโฟกราฟิก เรื่อง การบริหารราชการของไทย

อินโฟกราฟิก เรื่อง การบริหารราชการของไทย
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2565


ประเทศไทยมีความพยายามที่จะสร้างหลักการกระจายอํานาจโดยผ่านรากฐานทางประชาธิปไตยต้องการให้ประชาชนเป็นผู้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
อ่านบทความ การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งสู่การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :